پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ،به وب سایت عاشقانه دلتنـــــــــــگ تر از همیشـــــــــــه خوش آمدید لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 
عشـــ♥ـق یعـــــنی
نوشته شده در دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲
ساعت : 14:35
نویسنده : حسن سمنگانی

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/11.jpg


عشــــق یعـــــنی

.....

وقــتـــــی ناراحــــــتم

.....

وقتــــــــی بغض کـردم

....

بغلم کـــنی و بگـــــــی

..

ببیـــنم چشـــــماتو

.......

منـــو نـــــــگاه کن

.....

اگه گریــــــــــه کنی

....

قـــــــــــهر میکنم میرمـا

...!!

:: موضوعات مرتبط: متن بسیار زیبا، متن عاشقانه کوتاه، متن عاشقانه ی احساسی، متن عاشقانه جدید، عشق…
:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن احساسی, متن عشقولانه, متن رومانتیک روز, متن جدید عاشقانهوقـــــتی پـُر از حـــرفی
نوشته شده در دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲
ساعت : 14:21
نویسنده : حسن سمنگانی

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas17/30.jpg


همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

وقتـــی بغــــض میکـــُنی

وقتـــی دآغونــــی

وقــــتی دلــِت شکــــستـه

دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ

انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :


“بیخـــیآل“…:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، متن عاشقانه بسیار زیبا، متن بسیار زیبا، دست نوشته دلتنگی، متن عاشقانه کوتاه
:: برچسب‌ها: سکوتی میان تاریکی احساس, احساس خاموش, تاریکی راه عشق, متن عاشقانه روز جدید جدیدکـُـــل ِ دُنیا
نوشته شده در شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲
ساعت : 20:0
نویسنده : حسن سمنگانی

کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے ..

باز هَم دِلَت میخواهَد...

بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها ...

بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده ...

هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے!!

b6-1338277735.png
m1728_536441_5119103254999.jpg

:: موضوعات مرتبط: متن عاشقانه بسیار زیبا، متن بسیار زیبا، دست نوشته دلتنگی، متن عاشقانه کوتاه، متن عاشقانه جدید
:: برچسب‌ها: چشم های عاشقانه, چشم احساس, متن عاشقانه, متن احساسی روزحــــــســـ خـــوـبــــیـہ
نوشته شده در شنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۲
ساعت : 18:58
نویسنده : حسن سمنگانیحــــــســـ خـــوـبــــیـہ بـــہ خـــوבتــــ مــیـآے

و مے بینے بـــہ کـــسے


کـــہ رهَـــآ تـــ کـــرבهـــ

بـــב جـــوریے بهتـــ ظـلمـــکـــرבهــ ،


בیگـِــہ نـَــہ

نـــیازے בآرے و نـَــہ احســـاســـے ...

وَلـَــــے اوـטּ از بـــے تو بـــوבטּ مـــیمیـــره ..


:: موضوعات مرتبط: متن عاشقانه بسیار زیبا، متن بسیار زیبا، متن عاشقانه کوتاه، وابسته …چشمان دلتنگم
نوشته شده در دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲
ساعت : 20:34
نویسنده : حسن سمنگانی


نگاهم کن که من محتاج آن چشمان دلتنگم

بگو با من دوباره راز مستی را

که بی تو من

به یک دنیا شقایق


دل نمی بندم...

:: موضوعات مرتبط: متن عاشقانه بسیار زیبا، متن بسیار زیبا، متن عاشقانه کوتاه جدید، متن عشقولانه کوتاه
:: برچسب‌ها: چشمان دلتنگم, چشمان یه عاشق, عشق دریک نگاه, عشق اول, نگاه عاشقانهدلتنگترازهمیشه
نوشته شده در جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲
ساعت : 20:18
نویسنده : حسن سمنگانی


مـــــ ـــــــ ـــــن می نویسمـ


 و


 تـــــ ـــو


 نـــــ ـمی خوانیـ !


امـــــ ــــــا


 مخــاطــــ ــــبـ کهـ تــــ ــــــــ ــــــو باشــیـ…


مدیـــ ــــــــ ـــونمـ اگر ننـــ ــــویسمـ…


.

 

 

:: موضوعات مرتبط: متن عاشقانه بسیار زیبا، متن بسیار زیبا، متن عاشقانه کوتاه جدید، متن عشقولانه کوتاه، دلتنـــــــــــگ تر از همیشـــــــــــه
:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن احساسی, متن عشقولانه, متن رومانتیک روز, متن جدید عاشقانهحسادت امانم را بریده
نوشته شده در جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲
ساعت : 20:3
نویسنده : حسن سمنگانی


        هر شب  

                                                خوشبخیــــــــــــــــــــــــــت را آرزو میکنم 


                                                          ولـــــــ ـ ـ ـ ـی

                                              فقـــــــــــــــط خدا میداند .......

                                                   حسادت امانم را بریده ..... .:: موضوعات مرتبط: متن بسیار زیبا، متن عاشقانه جدید
:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن احساسی, متن عشقولانه, متن رومانتیک روز, متن جدید عاشقانهاحساس عاشقانه ی مدرن
نوشته شده در یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۲
ساعت : 13:5
نویسنده : حسن سمنگانی
normal_Love28

به مـــــــن  یـــــــــــــــاد بده انسان مدرنـــــــــی باشــــــــــــم

وهربار که دلتنــــــــــــــگت میشــــــــــــوم…

به جـــــــــــــــــــــــای اشــــــــــــــــک و بغـــــــــــــــض

به این جملــــــــــه اکتفا کنـــــــــــــم

که هوای بـــــــــــــد این روزها آدم را افســــــــــــــــــــرده میکنــــــــــــــــــــد…

:: موضوعات مرتبط: متن عاشقانه بسیار زیبا، متن بسیار زیبا، متن عاشقانه کوتاه
:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن احساسی, متن عشقولانه, متن رومانتیک روز, متن جدید عاشقانهمی نویسم تا بدانی
نوشته شده در سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲
ساعت : 21:40
نویسنده : رهگذر تنهایی


برایِ تــــو می نویسم


می رومـــ و پشتـــــ خواهمـــ کــرد به تمـــامیِ تپشــهایِ این دقایــــق

دل خواهمــ کَنـد 

بی تـــــو خواهمــ زیـستـــــ

گوش خواهــمــ سپـرد 

فریــاد خواهمــ شد 

مهربان نخواهمــ بـود ،

دل نخواهمــ سپرد 

آرامـــــتر که شدمــ


بــــــی تــــــو خواهمــ مــــــرد ...

:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، متن عاشقانه بسیار زیبا، متن بسیار زیبا
:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن احساسی, متن عشقولانه, متن رومانتیک روز, متن جدید عاشقانهمتن عاشقانه جدید روز
نوشته شده در سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲
ساعت : 21:30
نویسنده : حسن سمنگانی


نمیگҐ چی میگـלּ ، کے تو سرتـــ بود

یهو دستامو محکــҐ تر گرفتے

تو بودے همـﮧ ے دار و ندارҐ

چے شد هستیمو آخر سر گرفتے

توے قانوלּ احساســـҐ شدیدا

همیـלּ راهے کـﮧ تـــو میرے خلافـﮧ

حالا تنهـــا نشوלּ از مـــלּ همینـﮧ

دو سـﮧ تا آدرس و خطے کـﮧ offe

مطمئنـــҐ یـﮧ روز میفهمے با مـــלּ چـﮧ کردے

سر حرفتـــ باش عزیزҐ ، برنگردے

اگـﮧ برگردے میبینے

مـــלּ به گریـﮧ هاتــــ میخندҐ

در ایـــלּ خــونـﮧ که بازه

در قلبمو رو بـﮧ تـــو می بندҐ

بعد این همـﮧ زندگے باز تو باهاҐ سردے

خــدا لعنتتـــ کنـﮧ وابستــҐ کردےحالا کـﮧ حرفو تا اینجا کشوندے

چرا پس مهلتــ دفاع نمیدے

تو کـﮧ رفتے ولے اے کــــاش بودے

یـﮧ بارҐ عاشقے رو مے چشیدے

چقدر گفتــҐ نرو دورت بگردҐ

بموלּ و مرهمے شو روے دردҐ

حالا کـﮧ غسل کامل کرده چشماҐ

منــҐ از با تو بودלּ توبـﮧ کــردҐ

یادتــ باشـﮧ کـﮧ بعد چند وقتـــ اگـﮧ تنها شے

حرفـــ قلبــــ مـלּ اینـﮧ ، نمیخواҐ باشے

درد مــלּ شدے ، بگو حالا ، با کے همدردے ؟!

خــدا لعنتتــ کنـﮧ وابستــҐ کردے ...

پـــ ن :  حکایت قلب بعضی ها هم شده حکایت تبلیغات املاک:
فروش ، رهن ، اجاره
(مخآطبــ خآص)

+ مهم نیست چند سالته ،
وقتی یاد گرفتی جواب دوست داشتن رو با جفتک انداختن ندی،
بهت میگن “آدم

+ آرام بگیر دلم …
تنگ نشو برایش …
مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !
“چیزی بینمان نبوده”

+ به پای هم پیر شدیم !
من ، و خیال تو . . .

+ نوازشگر خوبی نبودی
سفید شده !
تار مویی را که قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی . . .

ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ ،
ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ . . .
(مخآطبــ خآص)

دستم را بگیر
دارم به یادت
می افتم !

باشــی یــا نباشــی .. ایــن شب ســـر میشـــود !
امــا ایــن شب کجـــا و آن شب کجــــا؟!

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند
…!

بهش گفتم دیگه نمی خوامت !
خندید و رفت !
تازه فهمیدم شوخی من حرف دلش بود . . .

آن گاه که در آغوش تـــــو بود . . . فرشتـــه اش میخواندے
حــــــــــالا که در آغوش دیگریست . . . فـــــــــاحشہِ ؟

+ بعد مرگم روی قبرم ، روی عکسم ننویسید جوان ناکام ؛
من از سیگار خیلی کام گرفتم !

+ خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم !
هر تمام شدنی که مرگ نیست !؟
گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر “پوسید” …

+ ﯾﮑﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭﻭ ﺗﺮﮎ ﮐﻦ. ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ؟
ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﺕ ﺿﺮﺭ ﺩﺍﺭﻩ ؛ ﮔﻔﺘﻢ ﺿﺮﺭﺵ ﺍﺯ بعضی ﺁﺩﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﻩ !
(مخآطبــ خآص)

+ یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره…
ولـی بـعـضـی احـمـق ها،
شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن !
(مخآطبــ خآص)

+ اگه مهم بودی زیرت خط میکشیدم !
نه دورتــــــ . . .
(مخآطبــ خآص)

+ زمانی آرزوی هر روز دیدنت را داشتم،
اما هر روز ندیدنت آرزوی امروز من است . . ! (مخآطبــ خآص)

از همه دنیا بریدمــــ

دیگه میرمـــ بر نگردمــــ

از کس و ناکس کشیدمــــ

باز به هیشکی بد نکردمــــ

شبــــ به شبــــ یادتـــــ میفتمـــــــ

پس همین شبهـــــا رو عــشـــقه

خـــدا هم مثل دل مــــن

این دل تنهــا رو عــشـــقه


عاشقی کردمــ و موندمــ کسی با من راه نیومد

به شبـــای بی ستارمـــ لحظه ای هم ماه نیومد

هر کی یکــــ روزی جدا شد با رقیبامـــ همصدا شد

هر کی یکــــ روزی جدا شد دل من باز بی نوا شد

دیگه هیچ کس رو ندارمـــــ

خــــــدا جون تنهـــا تو موندی

ولی ای کــــاش دستمو

به اون کـــه رفته میرسوندی

امـــا من حرفی ندارمــــ

هر چی قسمتــــ باشه عــشـــقه

اگـــه خونتــــ دل خونه

تو دلــــم غــــم باشه عــشـــقه

دردمو کــــاش جز تو به هیشکی نمی گفتمـــ

دستمو میگیری سربارمــــ که میفتمـــــ

حالا افتادمــــ منو دنیا ولمـــــ کرده

اونکه رفته کاری کن تا زودی برگـــرده

ای خــــدا تنـــهـــا تو از دردمــــ خبر داری

من که می دونمــــ منو تنـــــهــــا نمیذاری

ای خــــدا درد منو تنــــهــــا تو میفهمی

تـــو خودتـــــ تنهـــایی و تنــــهـــا رو میفهمی ...
+ دیــــگَر دِلواپَسَــــــــــم نباش نامهــــــربانَم!
آنقدرضعیـــــــفَم کرده ای سرما هَم مرا میخورَد….!!

+ منو به حال من رها نکن ...

+ به حد مرگ می پرسمت ولی برای عشق تو کمه

خودت به من بگو بهشت تو کجای این همه جهنمه !!!

+ لعنت به اون زندگی...
که آدم همش بخواد توش حسرت بخوره...

+ آهای فلانی...
به زخم هایم خیره نشو!
خودم می دانم عمیقند...
با نگاهت به آتش میکشی وفاداریم را!
مگر تنها ندیده ای؟؟؟

+ میدانم از آن غریبه هایی اما هنوز به تو می اندیشم چه گناهکارم من!

+ آ.ل.ت.ش
برای هر هرزه ای راست شد!
حتی عشق باکره اش!

+ دنیــــایِ مـــــن
" مجــــازی " اش هم
غمگــــین بود ...

+ یـــه حرفهائیــم هســت توی زندگـــی کـه فقط میتونی به دیــوار اتاقــت بگــی !

+ عـــ ـشـ ــق میتواند ...
فـاحشهـ بســازد از فرشته هـا ...
اگــر معـشـــوق اشـتبـاهـ ـی باشــد ...

+ عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس میباشند . . .

+ برای کشتن کسی که توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری . . .:: موضوعات مرتبط: متن عاشقانه بسیار زیبا، متن بسیار زیبا، متن عاشقانه کوتاه، متن تنهایی...، متن جدید عاشقانه برای کارت پستال، تقدیم به تنها افسانه ی زندگیم
:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن احساسی, متن عشقولانه, متن رومانتیک روز, متن جدید عاشقانه